Ганайските институции изведоха незаконно нанесла се фирма в собственост на българската държава в Акра, съобщи пресцентърът на МВнР. Във връзка с появили се медийни публикации, които информират, че сградата на бившето българското посолство в столицата на Гана – Акра е била разрушена, от външното ведомство уточняват, че тази информация не отговаря на истината. Сградата е  била незаконно разрушена още през април 2017 г. Оттогава насам българската страна е предприела редица дипломатически действия по защита на интересите си като собственик на имота, като многократно е получавала уверения за бързо уреждане на въпроса. На посолството ни в Абуджа, акредитирано в Гана обаче, не е дадено разрешение да разположи, избрана от него охранителна фирма, която да опазва имота. В резултат на това, претендиращата за контрол върху терена инвестиционна фирма в Гана навлиза в него незаконно с  тежка техника.

След като въпросът е поставен за пореден път пред ганайската страна, българското дипломатическо представителство в Абуджа е информирано, че на 15 март 2022 г. компетентните власти в Акра са осъществили извеждането на въоръжената охрана и служителите на незаконно нанеслата се в имота инвестиционна фирма. Министърът на поземлените въпроси и горите на Гана е предприел необходимите действия като е издадена заповед за прекратяване на незаконната дейност върху българската собственост и е потвърдено решението на Върховния съд, че собствеността е българска до изтичане на правото на ползване през 2033 г. Българската страна продължава диалога с ганайските институции с цел ефективно да бъде доведено до край възстановяването на възможността България да упражнява законните си права като собственик и в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения.