101 от общо 865 разследвания за измами с бюджета на Европейския съюз се водят в България. Щетите са оценени на близо 176.3 милиона евро, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните от Годишния доклад на Европрокуратурата за 2022 г.

Текущите разследвания за България

в момента наброяват 143, от които 3 са активни разследвания на измами с ДДС на стойност 2.6 милиона евро.

Предполагаемите щети са на обща стойност 494.6 милиона евро. В момента 6 от тези разследвания са трансгранични и има 45 входящи и 27 изходящи заявки за помощни мерки, възложени на ППД (Процедура при прекомерен дефицит) в други държави-членки. Разпорежданията за замразяване на активи са на стойност 6.5 милиона евро.

Засега има едно повдигнато обвинение и приложение на опростени процедури за наказателно преследване, 25 препратки към национални органи, 11 прекратени и 19 комбинирани дела.

Общите сигнали са 250,

като 204 са получени от българските власти, 36 са от частни лица, 9 сигнала, постъпили от европейски институции и 1 един сигнал „ex officio” (от офиса)

Има едно текущо дело и едно взето съдебно решение. Броят на обжалванията на първите съдебни решения, както и текущите дела на етап на обжалване също е 1. Засега има само едно окончателно съдебно решение, както и само една присъда. Няма извънредни правни средства за защита срещу съдебни решения или оправдани присъди.

Най-често срещаните случаи са на измами със средства, различни от тези за обществени поръчки, които са 94 на брой, следвани от тези, които са използвали именно средства за обществени поръчки, които са 45. Случаите на корупция са 16, тези на неправомерно присвояване са 11, а неразривно свързаните престъпления са 10. Измамите със средства, различни от ДДС са 9, а тези със средствата свързани с ДДС са 4. Случаите на пране на пари са 3.