- Здравейте г-жо Банева. Обаждам ви се във връзка с глобалното разследване "Документите от Панама". Сред българските имена на акционери се среща и вашето като пълномощник и акционер в няколко офшорни търговски зони. Какво налага един бизнесмен от България да регистрира фирма в офшорка?

- Какъв е проблемът да се работи с офшорки? Вие като човек, който се занимава с темата, виждате ли такъв проблем, при положение че това е международно законодателство? Ние имаме и офшорни фирми, имаме и фирми, регистрирани в Русия, в Швейцария, в Македония. Кое е по-различното?

За политиците наистина е различно. Ако политик има такава сметка и по нея е регистрирал големи пари, това определено е проблем. Защото те нямат доходи от бизнес. Но всички останали, които не са в политиката, които не са на държавна служба, не са държавни чиновници,

това са нормални

търговски практики

Естествено, за държавния чиновник и за политиците регистрацията на офшорна фирма е проблем, защото там доходите са с недоказан произход. Според мен проблемът не е дали има бизнесмени, а дали има държавни чиновници на високо или по-ниско ниво, или политици в тези списъци - хора, в които е съсредоточена някаква власт, която те евентуално биха могли да използват срещу пари за добри услуги.

- След публикуването на глобалното разследване се появиха съмнения, че проблемът с хората на бизнеса би могъл да бъде укриването на данъци. Как стоят нещата за вашите офшорни търговски дружества?

- Нищо подобно. Имаме различни фирми, не само офшорни. Фирмите например, които имаме регистрирани в Швейцария, се възползват от възможностите в швейцарските кантони за договарянето на различни данъчни ставки. Това са търговски фирми. При положение че

ние си плащаме

данъците

в Швейцария или в държави, в които има споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, това е съвсем нормално. Много ми хареса обяснението тези дни на Емил Хърсев, който каза, че най-големият играч с подобни практики е Жан-Клод Юнкер. Вие знаете, че Люксембург е територия, в която дълго време бе позволено да се договарят отделни големи фирми за техните данъци. Лично

Юнкер като премиер

на Люксембург е

освободил

доста голяма част от големите международни компании и е договорил с тях различни данъчни ставки.

- От това, което виждам, вашите фирми в офшорни зони са регистрирани между 2007 и 2015 г.

- Със сигурност има на много места, защото има територии, които са били офшорни зони, после вече не са. Законодателството се променя.

- Това ли е налагало местенето понякога?

- Да, има някои територии, където всъщност акционерите са абсолютно ясни. За бизнеса не е проблем, че има офшорни или чуждестранни фирми.

- Вие как приехте световното разследване "Документите от Панама"?

- Според мен това е някаква поредна международна конспирация, която пак има за цел лично за мен отклонение от важните проблеми на човечеството. Ако там наистина има някаква важна информация, свързана с политици, с наркотрафиканти и т.н., това действително се отнася до целия свят. Досега обаче не виждам информация, която да изглежда като: "Уау, тук наистина са открили нещо."

- Притеснява ли ви това, че НАП е пратила искане до Международния консорциум на разследващите журналисти да получи достъп до данните и ще започне проверка?

- Неее. Това е тяхно право. Не, не, не ме притеснява.

- Мога ли да ви попитам сега за някои от вашите фирми конкретно. Например Uniworld Incorporated. Там сте се колебаели между две имена, каква всъщност е дейността на фирмата...

- Не знам дали сте се занимавали с регистрация на офшорни фирми, но това е нещо, което се прави от адвокати и адвокатски кантори, които вършат цялата процедура. Те си избират имената, те се колебаят дали това, или онова, директорите си ги назначават адвокатите.

- Защо има толкова честа смяна на пълномощници?

- Различни пълномощници е имало през годините. Фирмите си сменят персонала, нормално е. Какви имена, между другото, са излезли в този списък за България? Аз лично не познавам бизнесмен, който да няма поне 10-15 офшорки.

- Карам по-азбучен ред, засега съм на буквата Б.

- Ако е така, на първо място трябва да бъдат А - Арабаджиеви, защото ние сме им съдействали да си открият офшорни фирми.

- Засега не съм срещнала тази фамилия. Но да продължим по вашите фирми. Среща се името на фирмата Buzzard, която е регистрирана на Сейшелите през 2008 г.

- Да. Разследването обхваща само Сейшелите ли, или и други офшорни зони?

- Няколко офшорни зони. А вие за всяка дейност, която имате в България, регистрирате различна офшорна фирма ли?

- Предполагам, че е така.

- В някои от фирмите сте били пълномощник, в други - акционер, вероятно защото в съответната офшорка се променя законодателството и се иска вписване на реалните имена?

- То почти навсякъде е така. Не виждам някакъв проблем. Възможно е да не съм следила коя от нашите фирми къде е. Но моето мнение го казах - това е международно признато законодателство, което следва международни правила. Тези фирми са признати от българското законодателство. Единственият проблем е, ако в този списък фигурират български политици и държавни чиновници на високи или ниски постове. Останалото е свързано с

нормални бизнес

практики

Ние имаме към 120 регистрирани фирми в България. Мога ли да знам всяка фирма с какво се занимава.

- Как е разделен бизнесът между вас и съпруга ви, бих желала да позвъня на него и да го питам същите въпроси.

- Той изобщо не е на тази вълна в момента. Мисля, че няма да вдигне телефона. Но допускам, че това е и негово мнение. А и всички нормални финансисти тези дни говориха в тази посока. Останалото са спекулации, конспирации и подготовка за удар срещу този или онзи, докато стане ясно, че няма нищо нередно.