Учени от Европейската агенция по безопасност на храните препоръчаха да се прекрати използването на клетки за отглеждане на пилешки бройлери и кокошки носачки, за да се подобри хуманното отношение към животните. В две научни оценки се препоръчва също така да се прекрати практиката на осакатяване и на ограничаване на храненето, както и да се дадат съвети как да се подобрят структурите за отглеждане на пилета, предаде АФП. Проучванията бяха поискани от Европейската комисия, за да се осигури научна основа в подкрепа на усилията за екологосъобразно производство на храни и по-здравословна храна, както и на текущото преразглеждане на законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните.

Препоръките на ЕАБХ включват и намаляване на гъстотата на отглеждане на пилетата, осигуряване на достъп до външни пространства и намаляване на нивата на шум.