Очаква се ЕС да даде старт на процеса на присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС с доклад, в който се препоръчва да се проведат официални преговори за присъединяване. Заместник министър-председателят на Молдова Николае Попеску заяви, че подобна стъпка би била важен етап за страната му. "Това ще бъде наистина историческо постижение и наистина исторически шанс да се уверим, че Молдова ще затвърди мястото си в ЕС", каза той.

Докладът от 1200 страници ще бъде публикуван след обяд на 8 ноември, а препоръките в него ще бъдат представени на срещата на върха през декември за окончателно одобрение. Докладът ще бъде първата официална равносметка на напредъка на Украйна и Молдова в привеждането им в съответствие с ЕС в областта на съдебното управление, корупцията, икономиката, независимостта на медиите и правата на малцинствените общности.

Ще бъде представена и актуална информация за седем други държави, които чакат да се присъединят към ЕС, включително балканските държави и Турция, въпреки че нейният път към присъединяване се забави преди няколко години.

Появиха се съобщения, че след доклада Европейската комисия ще препоръча на Грузия за първи път да получи официален статут на кандидат за членство. Всички погледи обаче ще бъдат насочени към Украйна и Молдова, които получиха статут на кандидати през юни 2022 г. В междинния доклад двете държави получиха висока оценка за напредъка в работата с Европейската комисия, като се стигна до заключението, че Украйна е завършила две от седемте реформи, а по пет е постигнат добър или известен напредък.

На Молдова беше казано, че трябва да извърши реформи в девет области, включително борба с корупцията и управление на съдебната система. През юни тя е приключила три от тях, като в три от тях има добър напредък, а в останалите - известен. Молдова, страна с население от около 2,5 млн. души, разположена между Румъния и Украйна, обикновено не привлича вниманието на международната общност, но нейната продължаваща уязвимост от руска намеса я постави твърдо в полезрението на ЕС за разширяване. Подобно на Украйна, Молдова вярва, че бъдещата ѝ сигурност е свързана с ЕС, като президентът на страната, Мая Санду, твърди, че групата "Вагнер" е планирала преврат в страната.

Попеску заяви, че е убеден в добрия резултат от доклада на Европейската комисия в сряда, тъй като страната се присъединява към ЕС от 15 години.

Според документа за обсъждане на напредъка на Молдова, тя е ускорила привеждането си в съответствие с изискванията на ЕС между юни и септември, като е създала 35 работни групи в подготовка за преговорите за присъединяване. Освен това тя е обучила около 300 държавни служители по въпросите на ЕС и институциите на ЕС и е стартирала програма за скрининг, за да определи законодателната програма на ЕС за преговорите за присъединяване.