Активното участие на ромите и ромските медиатори в местни политики и бюджетни решения е от ключово значение за посрещане на нуждите на общността на най-голямото европейско етническо малцинство, според активисти, пише "Еурактив". В момента Европейската комисия работи за насърчаване на политическото участие сред ромската общност чрез стратегията на ЕС за равенство на ромите. Тази рамка поставя цели за постигане до 2030 г., включително по-силно "участие на ромите в политическия живот на местно, регионално, национално и европейско ниво, за да се гарантира, че те се регистрират като избиратели, гласуват, участват като кандидати".

Въпреки това активното гражданско участие сред ромите остава ниско в целия блок.

Съветът на Европа също работи с ментори на място, за да подготви ромите да участват в местните процеси на вземане на решения.

Що се отнася до разпределението на общинските средства, ромските активисти са съгласни, че общността трябва да получи глас.