Европейският парламент предстои да гласува резолюция, в която се предвижда да призове България и Румъния да бъдат приети в Шенген до края на годината. В текста се уточнява, че проверките по вътрешните граници на двете държави следва да отпаднат от началото на следващата година.„Проверките, свързани с Шенген, са поверителни, но когато става дума за Румъния и България, а и за Хърватия, Европейската комисия активно подкрепя завършването на Шенгенското пространство. Румъния, България и Хърватия са изпълнили условията за присъединяване и е крайно време Съветът на Европейския съюз да предприеме необходимите стъпки за пълното присъединяване на тези страни към Шенгенското пространство”, заяви говорителят на ЕК Анита Хипер.Според Европа  - България, Румъния и Хърватия са изпълнили условията за присъединяване към Шенгенското пространство. Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз обяви готовност да подложи въпроса на гласуване през декември.