Последствията от наложения мораториум върху цената на електроенергията ще се изразяват „колапс на цялата електроенергийна мрежа“, който ще повлече със себе си цялата икономика на България. Това посочват в съобщение до медиите от електроразпределителните дружества и Електроенергийният системен оператор. Те настояват за диалог с властта за преодоляване на кризата в сектора и предотвратява не евентуално спиране на електроснабдяването. "Като купувачи на енергия от борсата за покриване на технологичните си разходи, операторите на мрежи са единствените крайни клиенти, които не получиха компенсация от 110 лева за мегаватчас. Това компрометира мярката, превръщайки я в държавна помощ за целева група и нарушавайки пазарните принципи за равнопоставеност", обясняват фирмите и ЕСО.

Причината за текущото състояние на всички мрежови оператори в страната са в сериозна ликвидна криза от месец септември насам, породена от ръста на цените на електроенергията на борсовия пазар. В общата позиция, изпратена от ЧЕЗ се алармира, че дружествата са изправени пред липса на средства, с които да изпълняват задълженията и ремонтните си програми в навечерието на зимния сезон - и даже предизвикалите мораториума разчети на КЕВР за цените след 1 януари всъщност няма да повишат приходите им. От ерепетата и ЕСО възразяват държавата да води социална политика през механизми за изкуствено задържане на цените на електроенергията. Подкрепата на домакинствата и уязвимите социални групи на обществото, е редно да се изпълнява със средствата и инструментите на законодателството, регламентиращо работата на Министерство на труда и социалната политика, смятат авторите на позицията. Те изразяват надежда, че "чрез съвместни усилия и конструктивен диалог, ще намерим решение за справяне с кризата в сектора, недопускане на прекъсване на снабдяването и ефективна защита на енергийно уязвимите потребители".