Все повече и повече белгийци чукат на вратите на заложните къщисъобщава белгийската агенция Белга, позовавайки се на водещия фламандски новинарски сайт HLN. Тази година броят на белгийците, които залагат вещи, се е увеличил с 16%, като са отпуснати общо 25 милиона евро. В Белгия законоустановен монопол върху предлагането на заеми срещу обезпечение има компанията  „Маунт ъв Мърси“ (Mount of Mercy, на фламандски - Berg van Barmhartigheid, в превод – „Планината на милостта“).

Като обезпечение в замяна на заем се приемат бижута, електроника или произведения на изкуството.

Това се дължи на високите цени на енергията и нарастващите разходи за живот.

Наскоро беше открита първата търговска заложна къща в Белгия.