Правителството отпусна повече от 757 000 лева за спортни занимания на почти 151 500 студенти, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Над 134 000 от тези студенти учат в 33 държавни училища, а близо 17 000 - в девет частни университета. В държавните ВУЗ-ове влизат около 673 500 лв., а за частните - почти 84 000. Средствата се предоставят въз основа на разработени от университетите проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение. Финансирането е за сметка на предвидените разходи в централния бюджет, информират от МОН.