С години наред младежи завършват висше образование, ала огромен процент от тях впоследствие не започват работа по специалността си. Това се дължи на факта, че българските университети (например СУ и ВТУ) нямат изградени връзки с фирми, компании, агенции, бъдещи работодатели за нови, млади и амбициозни кадри, които да вдъхнат нов живот и идеи в родната икономика, бизнес и обществена среда. Отделно от това самите началници се оправдават с липсата на опит у абсолвентите, ала не си дават сметка, че той няма къде да бъде натрупан освен именно в работна среда и на терен. Така в продължение на десетилетия един и същи хора продължават да заемат местата на младите и изпълнени с хъс, които в крайна сметка решават да напуснат България в търсене на истинска реализация на запад, където ще бъдат оценени. Сега МОН прави крачка във вярната посока и общо 153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти през академичната 2022/2023 година, реши правителството. Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване. Младите хора се задължават да работят във фирмите след дипломирането си, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Междувременно държавата ще покрива разходите за следването им. Целта на финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри. Работодателите в списъка, одобрен от кабинета, са предложени от седем министри - на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, на транспорта и съобщенията, и на околната среда и водите. Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници (държавни и частни) със заявен недостиг на медицински сестри. Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от цялата страна. Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. Освен "Здравни грижи", търсени са специалностите "Компютърни системи и технологии", "Транспортна техника и технологии", "Машинно инженерство", "Биотехнологии", "Металургия", "Електротехника", "Железопътна техника", "Хидростроителство", "Агрономство", "Геодезия", "Електротехника", "Машиностроене", "Водоснабдяване и канализация", "Зооинженерство" и други. Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.