776 272 700 лв. ще бъдат пофарчени допълнително за ремонта, поддръжката и строителство на пътища. Парите са необходими, тъй като няма приет бюджет за 2023 година, а Агенция "Пътна инфраструктура" не разполага с достатъчно средства за изпълнение на основните си дейности по осигуряване на безопасност на движението по републиканската пътна мрежа, съобщават от правителствената пресслужба. Финансовият ресурс, който е в рамките на утвърдения с РМС № 268/2022 г. таван на разходите на МРРБ за 2023 г. с отразени изменения, произтичащи от влезли в сила нормативни актове, респективно АПИ, ще бъде използван за разплащане на задължения за изпълнени дейности по текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, на обекти от ново От осигурените средства 157 937 530 лв. ще бъдат за поддържане на пътищата при зимни условия в сезон 2022/2023 по възложени задания за периода октомври - февруари, включително и на дейности, обезпечаващи пътната безопасност. С 438 208 830 лв. ще бъдат погасени част от задължения към строителни фирми за извършени дейности по поддържане на републиканските пътища.

Със 150 102 800 лв. ще бъдат обезпечени строителните работи, свързани с изграждането на пътна инфраструктура - участъка от Калотина до Драгоман на АМ „Европа“, преодоляване на свлачищните процеси на лот 3.1 от АМ „Струма“, модернизацията на пътя Видин-Ботевград, обходния път на Бургас, изградения участък между Белокопитово и Буховци от АМ „Хемус“. Изграждането и подобряването на пътната мрежа на стратегическите обекти ще допринесе за извеждане на трафика от населените места, с което ще се гарантира необходимата безопасност на гражданите и ще се съкрати времето за придвижване на стоките и товари. Безопасното придвижване по републиканските пътища е основен приоритет и се постига с необходимата непрекъснатост и последователност в изграждането и поддържането на пътната инфраструктура. Над 8 млн. лв. ще бъдат осигурени за дейности по рехаблитацията и основния ремонт на пътища. Средствата ще бъдат както за обекти изцяло с финансиране от републиканския бюджет като ремонтът например на път III-5504 Мъдрец - Медникарово - Обручище, на път III-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна, път III-907 (Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново) и др., така и за ремонтни дейности, изпълнявани по оперативни програми с европейско финансиране, за които има опасност от загуба на финансиране поради забавяне на ремонтните дейности. Такива например са лот 35 от ОП „Региони в растеж“ - път III-2077 Каблешково - Межден, лот 36 път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница и лот 32 и лот 33 път 11-23 Русе - Кубрат. За експлоатационното поддържане и надграждане на електронна система за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа се осигуряват 21 741 030 лв. С тях ще се обезпечат плащанията по договорите, свързани с поддържането и управлението на тол системата, включваща приемане и обработка на картови плащания за осигуряване на каналите за продажба и валидиране на продукти за електронно пътно таксуване и т. н. Електронната система е от ключово значение за ефективното събиране на пътни такси, но и подпомага дейността на различни държавни институции, свързани с националната сигурнос