от Яна БЮРЕР ТАВАНИЕ "Капитал" 1 май 1986. Неестествено весели хора участват в казионната манифестация под радиоактивния дъжд Къде бяхте на 1 май 1986 г.? На манифестация, вероятно ще кажете вие. Лошо, ще кажа аз. Или пък - било е събота, излезли сте на чист въздух. Още по-лошо, ще ви отговоря. Всъщност единственото, което е било добре да направите на този 1 май, е да си останете вкъщи, да облепите прозорците, да сложите мокър парцал под вратата, да отворите консервите и да не излизате поне седмица. Но не сте го направили. Вместо това сте излезли, дъждът ви е намокрил, купили сте "току-що ги откъснах" марули от пазара, направили сте голяма салата, проветрили сте вкъщи... И така още седмица. На 7 май (ако слуховете не са ви достиг­нали преждевременно) с изненада сте чули как от телевизионния екран някакви държавни мъже обясняват, че радиационният фон е в процес на нормализиране. Моля? Какъв фон?

Оттам и вицът: "Какво е радиация? Онова, което го няма, но непрекъснато намалява."
"Богоизбраните"
Запази мълчание
Втория радиационен пик