До 6 месеца да започне да се издава лична карта с електронна идентификация в чип. Това е записано в окончателните текстове на коалиционното споразумение с "Продължаваме промяната". В рамките на 6 месеца трябва и най-използваните удостоверения да се подават не от гражданите, а по електронен път между ведомствата. По електронен път, а дори и по e-mail да могат да се заявяват всички административни услуги е част от другите планове. Санкции този път ще има за онези администрации, които 6 месеца след приемането на правилата не са въвели електронното заявяване на услуги. Санкции за администрациите ще има и ако изискват печати. Това трябва да стане след промяна в законите, с които да отпаднат всички печати и сканирани документи. Ще се прави и анализ как да отпадне задължението медицинските картони, трудовите книжки, стикерите и хартиените носители на информация да са аналогови. Очаква се до края на 2023 година да има изградена инфраструктура за дистанционно електронно гласуване.