Народното събрание ще разгледа промени в Закона за съдебната власт. Законопроектът ще бъде разгледан на първо четене. Вносител на измененията в закона е Министерски съвет. Със законопроекта се предлага закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните им специализирани прокуратури. Вносителите на законопроекта считат, че специализираните прокуратури и съдилища не са постигнали заложените ни м през 2011 г. цели. Със законопроекта се предлага още отмяната на "кариерните бонуси" за членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС.

На вниманието на народните представители се предлагат изменения в Закона за висшето образование. Промените са внесени от правителството и ще бъдат подложени на първо гласуване. Законопроектът цели осъществяване на съвместно обучение на студенти от две или повече български висши училища. Друга цел на законопроекта е подготовката на докторанти в изпълнение на финансирани научноизследователски проекти. Друга част от промените целят преодоляване на идентфицирани във времето проблеми при прилагането на законови норми и внасяне на яснота по отношение на норми, които позволяват различия при тълкуванието. Народното събрание ще се занимае и с второто четене на Закона за българското гражданство с вносител Министерски съвет. Законопроектът цели отмяна на така наречените "златни паспорти". Парламентът ще разгледа още на първо четене промени в Закона за ДДС и в Закона за здравето. Депутатите ще продължат с изслушването на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев за реформите за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставяне на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания. В петък целият ден на народните представители е отреден за парламентарен контрол.