Няма да се продават земи и тази тема е приключена, категоричен бе премиерът Денков в отговор на Станислав Балабанов от ИТН по време на блицконтрола в парламента. 

"Каквито и писма да се разменяни между Министерството на финансите и земеделското министерство, говорих и с двамата министри, и нямат желание и намерение да продават земи от Държавния поземлен фонд", продължи Денков. 

По отношение на бюджетите, премиерът каза, че само се правят внушения, че държавата щяла да се разпадне, всичко отивало към някаква невиждана криза, а всъщност то било съвсем различно - България се развивала по най-добрите показатели. 

 "Бюджетът ще бъде изпълнен по правилния начин, няма да има излишен дефицит, и всичко ще бъде в зададените параметри", каза още Денков. 

Според него всичко друго било с цел обществото да се излъже за едни неистини.