Цивилни и с палка на МВР. Така служители на ДАИ в Пловдив свалиха номерата на общински паяк и взеха книжката на шофьора му. Това е установила проверка от Министерството на транспорта.

Комисията е констатирала, че служителите на областния отдел, участвали на 04.04.2024 г. в проверката са нарушили вътрешните правила за работа в ИА „Автомобилна администрация“.

Служителите своеволно са се отклонили от предварително утвърдения график за работа и са предприели действия по проверка на специализирания автомобил на място, различно от определеното в дневния им график. По време на проверката единият от служителите е използвал стоп-палка с надпис „МВР“, вместо стоп-палка на Агенцията, а другият е бил без униформено облекло, което също е нарушение на вътрешните правила. Констатирани са и други пропуски в организацията на дейността на отдела и работата на конкретните инспектори.

Предстои дисциплинарен съвет в ИА „Автомобилна администрация“ да разгледа предоставените материали от вътрешната проверка и да предложи последващи действия, на основание Закона за държавния служител.

По отношение на констатираните от инспекторите на ОО „Автомобилна администрация“-Пловдив нарушения по време на проверката, комисията е излязла със становище, че неправилно е прието, че водачът извършва превоз на товари без лиценз и съпътстващите го документи, тъй като принудителното преместване на паркирани в нарушение на Закона за движението по пътищата автомобили не е обществен превоз на товари, по смисъла на Закона за автомобилните превози, а се извършва в съответствие с чл. 171, т.5 от Закона за движението по пътищата.