Чужденци ще може да придобиват българско гражданство, ако инвестират поне 2 млн. лв. на фондовата борса. Това предвиждат нови текстове в Закона за българското гражданство, внесени между първо и второ четене в НС от депутата от ГЕРБ Маноил Манев и група народни представители. На първо четене беше прието българско гражданство да не се предоставя срещу краткотрайни инвестиции, например покупка на ценни книжа, това предложение е на МС. Едновременно с това на първо четене бе прието и предложението на Йордан Цонев и Хамид Хамид от ДПС, под което са се подписали и депутати от ГЕРБ и ОП. То гласи, че чужденци ще имат право да получават български паспорт срещу инвестиции у нас от поне 2 млн. лв. в капитала на българско дружество за приоритетен инвестиционен проект. Също така инвестицията трябва да носи и разкриване на най-малко 20 работни места за български граждани.

Сега депутатът от ГЕРБ Манев предлага разрешение за постоянно пребиваване да могат да получат чужденци, които инвестират в акции или облигации на български дружества, търгувани на фондовата борса, поне 2 млн. лв. Но ако чужденецът инвестира в борсово търгувани фондове, ще трябва да вложи само 1 млн. лв., за да кандидатства за разрешение за постоянно пребиваване. Манев предлага срещу най-малко 1 млн. лв. да се получава и български паспорт, ако чужденецът директно инвестира в дълготрайни материални активи и разкрие минимум 20 нови работни места. Разрешение за пребиваване ще се дава и на чужденци, които вложат поне 2 млн. лв. в капитала на българска фирма за осъществяване на приоритетен инвестиционен проект, получил сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. Няма да се дава разрешение за пребиваване при предоставяне на суми над 1 млн. лв. за доверително управление в банка, каквато възможност имаше досега. Така се прекратяват възможностите за злоупотреби, гласят мотивите към предложените промени.