Ако сега бъдат открити безспорни доказателства за наличието на развити интелигентни извънземни същества или бъде осъществен контакт с тях, това ще бъде пагубно за човечеството. Поне на такова мнение е нервопсихологът Габриел де ла Торе. Според испанския учен в момента човечеството не разполага с достатъчно познания и дори интелект да приеме извънземни. Той е направил проучване между 116 студенти от Испания, Италия и САЩ. Зададените им въпроси са покривали няколко сфери, като отговорите дали на Де ла Торе категоричен резултат: човешкото невежество за Космоса е толкова голямо, че появата на извънземно в него може да доведе до катастрофа. ,,Необходимо е достигането на определено ниво на космическо съзнание, за да може да се осъществи успешен контакт. Това не е някакво мистично състояние, а съзнателно разбиране на реалността отвъд ефектите на страха, религията, отрицанието и др.", коментира специалистът.
За момента обаче човекът е далеч от това и рискува много с опитите си да осъществи контакт с евентуални разумни същества отвъд планетата ни. Де ла Торе критикува създателите на програми като SETI, които твърдят, че правят това от името на човечеството, и ги предупреждава, че не осъзнават рисковете от това. Ученият обаче не казва колко време и какви мерки са необходими, за да се постигне желаното от него космическо съзнание.