Технологично училище „Електронни системи“ има едва 35-годишна история, но моделът му на обучение вече получи признание от ЮНЕСКО. Състезанието Хак ТУЕС, организирано изцяло от възпитаниците на училището.

"ЮНЕСКО ни призна за нещо, което е изключително съществено за работа с младите хора. И то е за образователна практика, уникална, с два аспекта - че тя се организира от ученици за ученици", каза гл. ас. д-р инж. Стела Стефанова, директор на ТУЕС.

Състезанието прилича на хакатон като в компании като Google и Facebook – участниците, разделени в отбори имат 72 часа, за да създадат компютърен или софтуерен проект по зададена тема. А резултатите са впечатляващи дотолкова, че бизнесът ежегодно е партньор на младите хора в иновативните им начинания.

Тазгодишното издание беше ХакТуес 9. "Какво е характерно за него - нашите ученици организират събитието, работят с фирми, организират събитието на логистика, като присъствието на ученици с техните проекти", разказва дирекотрът. 

На тазгодишното издание бяха представени рекорден брой проекти – над 120. Събитието бе подкрепено от рекорден брой компании – спонсори и партньори, които отличиха най-силно впечатлилите ги проекти. Победителите в състезанието са няколко и в различни категории.

Интересът на ИТ компаниите по отношение на събитията е изключително голям. Те участват като ментори, спонсори, ръководители. 

"Нашите ученици завършват с дипломни проекти, които се разработват под ръководството на хора от бизнеса", казва инж. Стела Иванова. 

Учениците от ТУЕС се явяват търсените млади хора на пазара на труда в България, като много от тях започват да работят още като ученици. 

Според директорът моделът на ТУЕС би могъл да се мултиплицира.

"Тогава, когато се уреждаше окончателно статута на училището като интегрирана професионална гимназия, идеята на ниво Министерство на образованието беше разширяване на този модел. Даже се правиха консултации с ректори на университети, но поради N на брой причини този процес ще бъде бавен, труден, но работещият модел, чийто представител сме ние, би трябвало да се мултиплицира в полза на обществото въобще. Защото образованието и бизнеса вървят един след друг."