Бързите кредити в България са достигнали рекордно високо ниво за 2022 година като са достигнали обща стойност от 4.42 млрд. лв. Това става ясно от данни на Българската народна банка, цитирани от Асоциацията за защита на потребителите. Според председателя на асоциацията Пейо Майорски, цитиран от "Фокус", това представлява ръст от 19.6% спрямо последното тримесечие на предходната 2021 година. Само за последните три месеца на 2022 година, вземанията на дружествата специализирани в кредитиране, нарастват със 132 млн. лева или 3.1% спрямо третото тримесечие. Невъзможността българинът да покрие ежемесечните си разходи и високата инфлация са сред основните причини за увеличение на тези кредити.

"Голяма част от хората успяват да покрият задълженията си, но не е малък броят и на тези, които влизат в спиралата на задлъжнялост. Но наказателните лихви при бързите кредити са огромни, дългът набъбва, прехвърля се задължението на колекторски фирми, а те започват да тормозят и заплашват хората. Срокът за преминаване към тези фирми постоянно се скъсява. Лошите кредити се продават до месец-два", казва Майорски. По думите му кредитополучателят и кредитоподателят трябва да имат равни права. Размерът на необслужваните кредити възлиза на 302.7 млн. лева към края на декември 2022 година или 6.8% от всички вземания по кредити. Увеличението спрямо края на предходната 2021 година достига 6.7% (+19 млн. лева). Сравнително ниският ръст на лошите бързи кредити се дължи на спад на необслужваните заеми в размер на 12.6% (43.7 млн. лева) през последното тримесечие спрямо преходния тримесечен период на тази година. Благодарение на този процес, обемът на необслужваните заеми свива годишното увеличение, след като през третото тримесечие бе отчетен скок от 23% на лошите кредити. Противно на названието "бързи кредити", най-масови са заемите със срок на погасяване над 5 години – дял от 44.5% към края на миналата година. Те нарастват с 27.6% или 426.1 млн. лева на годишна база до общо 1.97 млрд. лева към края на декември 2022 година, показват данните на БНБ. В края на четвъртото тримесечие на 2022 г. вземанията по кредити от над 1 до 5 години са 903.2 млн. лева. Те нарастват със 7.8% (65.3 млн. лв.) на годишна база. Вземанията по кредити до 1 година са 1.251 млрд. лева в края на декември 2022 г., като нарастват с 20.7% (214.6 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2021 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за периода януари-декември 2022 година са в размер на 94.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 103.6 млн. лв. (в т.ч. 21.5 млн. лв. през четвъртото тримесечие на 2022 г.), а закупените – 9.2 млн. лв. (в т.ч. 2.2 млн. лв. през последното тримесечие на 2022 г.).