България е сред първите по лошо качество на водата за плажуване в Европа, но Британия е по-зле, показва класация на Европейската агенция за околната среда - ЕАОС, публикувана във вторник. Липсата на данни изтласква Обединеното кралство в дъното на таблицата на европейската лига, България се нарежда на 4-то място по-лошо качество, Полша е на второ място, следвана от Словакия в класацията на 31 държави от страните членки на ЕС плюс Албания и Швейцария. Кипър, Гърция, Малта, Хърватия и Австрия водят с 95% или повече от своите места, които се класират като отлични. Всички места за плуване на Кипър получават най-високи оценки.

Броят на водите за къпане в Европа се увеличава всяка година. През 2020 г. държавите идентифицираха 22 276 места за къпане, 19 по-малко от предходната година и 716 повече от 2015 г. Две трети от местата за къпане са разположени по крайбрежията на Европа. Качеството на водата за къпане в ЕС остава високо. След приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на отличните обекти непрекъснато нараства; през 2020 г. представлява 83% от местата за къпане в ЕС. Минималните стандарти за качество на водата са спазени на 93% от обектите. Качеството на крайбрежните обекти обикновено е по-добро от това на вътрешните обекти. През 2020 г. 85,4% от крайбрежните места за къпане в ЕС бяха класифицирани като с отлично качество в сравнение с 77,5% от вътрешните обекти. Делът на обектите с лошо качество е намалял от 2013 г. През 2020 г. лошите води за къпане представляват 1,3% от всички обекти в ЕС, в сравнение с 2% през 2013 г. Това показва подобрения в управлението на лоши места за къпане в Европа. Качеството на редица води за къпане не може да бъде класифицирано поради недостатъчен брой проби във връзка с ограниченията, причинени от епидемията. За сезон 2020 г. 1 309 (6%) води за къпане в ЕС не са класифицирани в сравнение с 806 (3,7%) през 2019 г. Качеството на европейските води за къпане се оценява въз основа на 22 276 крайбрежни, езерни и речни места за къпане, идентифицирани и докладвани за сезон 2020 от държавите-членки на Европейския съюз, както и от Албания и Швейцария. 82,9% от 21 968 места за къпане, разположени в страните от ЕС, са с отлично качество. В пет държави 95% или повече води за къпане са с отлично качество: Кипър (всички води за къпане са с отлично качество), Австрия, Гърция, Малта и Хърватия. Качеството на водата за къпане отразява успеха на прилагането на много екологични политики, свързани с водата. Мерките се прилагат в продължение на много години и в много области. Въпреки че качеството на водите за къпане се увеличава и къпането е възможно днес дори в някои силно урбанизирани райони, все още има нужда от интегрирано и адаптивно управление за смекчаване както на съществуващия, така и на възникващия натиск. Докладът на ЕАОС "Управление на водите за къпане в Европа: успехи и предизвикателства" (EEA, 2021), публикуван през 2021 г., представя примери за подобрения в качеството на водите за къпане през последните четири десетилетия, постигнати благодарение на BWD (Директиви за води за къпане).

Фекалните бактерии: невидим риск за здравето

Еутрофикацията като риск за здравето

Пластмасови отпадъци във водите за къпане