На 25.12.2022 г.. на територията на Сърбия, по железопътната линията Ниш - Цариброд, между гарите Станичанье и Пирот възниква железопътно произшествие, при което дерайлират пет вагона-цистерни, превозващи амоняк. 

На територията на България

са били блокирани 37 товарни влака, като те са реализирали престой на обща стойност 32 853 лв, както и има начислени такси за заявен и неизползван капацитет в размер на 22 389 лв. Общият разход за ДП „НКЖИ“ възлиза на 74 084,66 лева без ДДС, като сумата е претендирана към инфраструктурния управител на Република Сърбия. Това заявява служебният министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, в отговор на депутатски въпрос. Алексиев уточнява, че с искане от транспортния министър на Република Сърбия на 05.01.23г. от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) за сръбската държава са командировани 2-ма служители, състав от два железопътни крана, вагон за персона и помощен вагон за възстановяване на движението след дерайлиралите цистерни край Пирот. На 07.01.2022 г. са поставени на релси две от цистерните. На 12.01.2022 г. със заповед на генералния директор на НКЖИ са командировани още 5 служители oт компанията, като на 15.01.2023 г. екипът от специалисти и железопътната техника се прибира в Република България.