Сътрудничество между български ученици от Испания и къща музей „Пейо К. Яворов”в Чирпан са обсъдили на работна среща директорът на музея Златина Колева и Гергана Колева, преподавател в българското неделно училище „Райна княгиня” в град Бургос, Испания. Срещата се е състояла по инициатива на Иван Станчев, председател на Общински съвет Чирпан, съобщи за БТА Златина Колева. Обсъдени са били възможностите за участие в Националния литературен конкурс „И ти си в мене - ти, родино моя”, Националния конкурс за поезия” …и мисля аз, че ти си Тя” за средношколци, Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките на облаците", Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят”.

Според регламентите им в тях могат да участват и българчета от неделните училища по света. В последните години се увеличават участниците от чужбина и дори в някои от конкурсите те са сред наградените, посочи Златина Колева. От името на музея тя е подарила книги за българското неделно училище в Бургос и е обещала да организира акция за събиране на книги на български автори за училищната библиотека.