Поради изключването на точката от дневният ред,   битовите потребители  ще останат да се справят сами с високите цени на природен газ, и няма да бъдат компенсирани. Цените през януари, спрямо декември ще са с 30% по-високи, количествата изразходван газ на едно домакинство ще бъдат още повече сега, поради понижаващите се температури. Затова се обявиха от "Продължаваме промяната" на брифинг в парламента. Партията на Кирил Петков, внесе във вторник в парламента проект на решение, което да задължи правителството да изплаща компенсации за битовите потребители на природен газ през първите четири месеца на 2023 г. Според предложението газифицираните домакинства трябва да получават 50 процента от разликата между цената на газа за съответния месец и прогнозната цена, определена от енергийния регулатор за съответното тримесечие.

Рибарски посочи, че предложеният от тях механизъм е обхващал периода от януари до април, месеците, в които се очаква да са най-високи цените на газ. Миналата година имаше сходен механизъм, тогава средствата бяха от бюджета, по-късно и от ФСЕС. През изминалата година бяха компенсирани ВиК дружества, електроразпределителни предприятия, а тази година има единствено компенсиране на небитовите потребители на ток. Всичко това отпада и ние повече няма как да реагираме в това НС, а сметките на битовите потребители ще бъдат ясни след седмица, и всеки сам ще се убеди колко е голямо увеличението и как помощ не идва от никъде, коментира  Владимир Табутов от ПП.