Астрономите са наблюдавали уникално събитие в галактиката SDSS1335+0728, разположена на 300 милиона светлинни години от нас в Дева. В края на 2019 г. галактиката започна да свети по-ярко от всякога - явление, което продължава да се засилва. Това накара учените да смятат, че стават свидетели на пробуждането на масивна черна дупка в центъра на галактиката. 

Използвайки данни от различни обсерватории, включително Very Large Telescope на Европейската южна обсерватория, изследователите установиха, че галактиката излъчва повече светлина в ултравиолетовите, оптичните и инфрачервените вълни, а през февруари 2024 г. започва да излъчва рентгенови лъчи.

Паула Санчес Саес, водещ автор на изследването, отбелязва драматичната промяна в яркостта като безпрецедентна. Вероятната причина за това е, че черната дупка в ядрото на галактиката започва да се храни със заобикалящия я газ, като в този процес става силно светеща. Обикновено масивните черни дупки остават неактивни, поради което това наблюдение в реално време е първото. Съавторът Лорена Ернандес Гарсия подчертава, че макар подобни активирания да са били отбелязвани и преди, това е първото наблюдавано събуждане.

Необходими са по-нататъшни наблюдения, за да се изключат други обяснения, но това събитие предлага ценна информация за растежа и еволюцията на черните дупки. Бъдещите инструменти, като MUSE на VLT и предстоящия Изключително голям телескоп, ще бъдат от решаващо значение за разбирането на изсветляването на галактиката. Това изследване, прието за публикуване в Astronomy & Astrophysics, подчертава значението на непрекъснатото наблюдение на галактиките за откриването на нови явления във Вселената.