Създадената през 2018г. Асоциация на българските училища в Америка /АБСА/  има за цел да подпомага, ръководи и защитава интересите на българските деца обхванати в неделни училища, намиращи се в Съединените американски щати. АБСА приема българските училища като свои партньори, като целта на партньорството е не само да обедини училищата, преподаващи български език и традиции в Америка, но и да улесни както комуникацията между неделните училища, така и да популяризира тяхната дейност сред американската образователна система. [caption id="attachment_435678" align="aligncenter" width="740"] Сн.: Академия "Христо Ботев"[/caption] Към настоящия момент вече 41 български неделни училища в САЩ са партньори на асоциацията. Партньорството към АБСА е безплатно и дава възможност на училищата партньори да ползват всички преимущества, които предлага АБСА. Най-голямото постижение и постоянен стремеж на асоциацията е осигуряването на възможността за признаване владеенето на български език чрез получаване на Глобален и щатски печат за двуезичност след успешно издържане на теста АЛТА. Предимствата от получаването им са значими. Сертификатът за Глобалния печат съдържа уникален номер, гарантиращ доживотна валидност на сертификата. Този сертиификат доказва владеенето на двата езика /български и английски/ и приемането му в почти всички американски щати. Той дава възможност и за получаване на кредити за владеене на чужд език в американските университети. Придобиването на локалния печат за двуезичност позволява вписване на оценката от изпита по български език в дипломата от High school. [caption id="attachment_435677" align="aligncenter" width="740"] Сн.: Академия "Христо Ботев"[/caption] Трябва да се има предвид, че на база на тестът АЛТА, който се предлага в държавните американски училища  може да се получи само щатския печат, в щата в който е държавното училище, то тестът АЛТА, който се администрира от АБСА, служи за получаването, както на щатския, така и на глобалния печат за двуезичност и привилегиите, които следват от това. Ето защо с всяка учебна година все повече се увеличава броя на учениците от българските неделни училища, които се явяват и успешно издържат теста, и стават носители на двата печата. [caption id="attachment_435676" align="aligncenter" width="740"] Сн.: Академия "Христо Ботев"[/caption] В началото на новата 2021-2022 учебна година, Асоциацията на българските училища в Америка  актуализира нормативните си документи, за да включи полезна за партньорите си  информация. Промените се състоят в подновен състав на Борда на директорите, увеличен брой на гимназиалните ученици, удостоени с Глобалния и Щатски печат, увеличен процент от партниращи училища, нова програмна дейност, свързана с младите хора от български произход, допълнителни възможности за професионално развитие и др. Подробна информация за АБСА може да намерите на сайта на организацията: www.absa-association.org. [caption id="attachment_435674" align="aligncenter" width="740"] Сн.: Академия "Христо Ботев"[/caption] С цел популяризиране на постиженията и отговаряне на огромния интерес към дейността на Асоциацията на българските училища в Америка, бордът на асоциацията организира и онлайн среща: „отворени врати“ за всички ученици, учители и родители, която се състоя на 2 октомври 2021 г. Поради големият интерес от училищни ръководители не успели да се включат на първата среща, АБСА организира втора среща с училища партньори, на която ръководител на училище в Чикаго ще представи опита си в администрирането на АЛТА през изминалата 2020-2021 учебна година” Училищата, които не са партньори ще получат резюме от срещата.