сн. „Инфо мрежа“

Микенски съд за парфюми откриха при археологическите разкопки край село Баня. В проучванията на селището отпреди 33,000 години участват българи, германци, австралийци и американци. Находката е била намерена в укрепено селище от късната бронзова епоха XIII век преди новата ера) в местността Бресто. Точното съдържание на микенското съдче може да стане ясно след извършване на анализи на органичните останки по неговите стени. Находката отпреди 33 века хвърля нова светлина върху контактите на планинските райони от Южна България и егейските градски центрове от времето на микенските дворци. През XIII век пр. н. е., когато в Бресто се появява първото укрепено селище, в по-важните микенските селища се строят нови отбранителни съоръжения.

В началото на XII в. пр. н. е. Източното Средиземноморие е разтърсено от политически и икономически кризи, които довеждат до загиването на микенската цивилизация и разпадането на хетитското царство в Анатолия. В същото време е напуснато и Бресто.

Силно укрепеното селище се проучва от археолози от Нов български университет, Лудвиг-Максимилианс университет в Мюнхен и Регионалния исторически музей в Благоевград. Селището е разположено на възвишение, оградено от три страни от река Изток, десен приток на Места. Микенското съдче бе намерено в тясна уличка в непосредствена близост до голяма постройка с апсиден план.

За далечните контакти на обитателите на Бресто свидетелства и пластина от бивна на глиган, която вероятно е подготвена за производството на церемониален микенски шлем.