сн. ,,ЕЙДС мап”

Тригодишна американка от Мисисипи, родена серопозитивна, но третирана незабавно с антиретровирусни препарати, вече не показва никакви признаци на СПИН дори и след спиране на терапията. Това е първи по рода си случай на функционално излекуване на новородено серопозитивно бебе. Детето било третирано с препаратите по-малко от тридесет часа след появата си на бял свят - много по-рано от обичайното начало на такова лечение при новородени серопозитивни деца. Много вероятно е тъкмо навременната намеса на специалистите да е причина за функционалното оздравяване. Лечението е блокирало сформирането на ,,вирусни резервоари", които са доста трудни за лечение поради своята резистентност към антиретровирусните препарати. ,,Спящите" заразени клетки подновяват инфекцията при повечето серопозитивни пациенти до няколко седмици след спиране на антиретровирусната терапия. При момиченцето обаче това не се случило и то е здраво вече осемнадесет месеца след преустановяване на терапията. Тестовете след раждането и началото на лечението му показали прогресивно намаляване на присъствието на вируси в кръвта, като 29 дни след раждането на практика били изчезнали. ,,Това излекуване не е случайно, а вероятно резултат от агресивната твърде ранна терапия, която е попречила на ХИВ вирусите да се установят в имунните клетки на детето", обяснява д-р Дебора Персо, вирусолог в болница ,,Джон Хопкинс". Състоянието на детето продължава да бъде контролирано от лекари.