Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) няма да подкрепи проектобюджета за 2024 г. В документа не се предвиждат реформи, а точно обратното - такъв бюджет прахосва спестеното фискално пространство, без да инвестира в реформи, продължава нетаргетирано да раздава пари „на калпак“ и съдържа съществен риск за прекомерен дефицит.

Според АИКБ най-сериозният проблем на проектобюджета е, че отдалечава страната ни от еврозоната, съобщиха от АИКБ.

Сред основните аргументи за отрицателното становище на асоциацията по бюджета за 2024 г. са, че вместо да търси възможности за фискална консолидация Министерство на финансите продължава политиката на увеличение на бюджетните разходи, нови бюджетни дефицити, финансирани с нов държавен дълг и дестабилизация на публичните финанси.

Като примери са посочени неизпълнимата прогноза за размер на приходите и увеличението на разходите, оптимистичната прогноза за ръст на БВП, запазването на понижените данъчни ставки по ДДС, продължаването на практиката за пререгулиране и увеличена административна тежест за бизнеса, увеличението на възнагражденията на заетите в бюджетния сектор, без това да е съпроводено с редуциране на числеността и др.

АИКБ припомня, че в свое становище е направила прогноза за развитие на макроикономическите показатели на българската икономика и е отправила препоръки за приоритетни политики, които да се реализират чрез държавния бюджет на Република България през 2024 г. Нито една от препоръките обаче не е била взета под внимание при изготвянето на документа.

Въпреки отказа от подкрепа асоциацията е удовлетворена, че предложеният от правителство проект на Закон за държавния бюджет на Република България не предвижда съществена промяна на данъчния модел и на основните данъчни ставки, въпреки че като цяло общата данъчно-осигурителна тежест за гражданите и бизнеса расте. АИКБ подкрепя и рекордно високия размер на инвестиционната програма през 2024 г.