68 души са били убити при пореден затворнически бунт в Еквадор. Това е сериозен проблем в южноамериканската страна, където проблемите в системата за лишаване от свобода и сблъсъците между организирани банди в институциите само през тази година са довели до 300 смъртни случаи. Хиляди затворени в Еквадор са причислени към бандите и сблъсъците между тях често прерастват в масови безредици. Последният инцидент е в затвора Гуаякил, където при друг бунт през септември загинаха 119 затворници.