Средният облагаем доход на завършилите специалност "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) е 6469 лв., а завършилите същото направление в Нов български университет - 5767 лв. Това показва новата Рейтингова система на висшите училища в България.

Тя сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение в България в рамките на 52 професионални направления въз основа на десетки показатели.

Те измерват различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Най-високи заплати получават завършилите "Информатика и компютърни науки" и "Военно дело"

(над 4 хил. лв.), следвани от тези, които са завършили "Металургия", "Математика", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Комуникационна и компютърна техника" и "Национална сигурност" (между 3 и 4 хил. лв.).

Данните от миналогодишната класация показват, че най-високи облагаеми доходи са получавали обучаващите се в специалност "Информатика и компютърни науки" в СУ (5592 лв.), следвани от завършилите "Администрация и управление" в Американския университет (4568 лв.) и "Информатика и компютърни науки" в Нов български университет (4333 лв.).

Рейтинговата система поставя СУ на първо място в 22 професионални направления от общо 28, с които участва в класациите - едно направление повече в сравнение с миналата година.

При класирането на Техническия университет в София и Медицинския университет в София няма промени, в сравнение с миналогодишните резултати. Техническият университет в София се класира на първо място в 6 професионални направления от общо 9, с които участва в класациите. Медицинският университет в София е първи във всичките 5 направления, по които предлага обучение.

Химикотехнологичният и металургичен университет има 3 първи места. Американският университет в Благоевград, Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора имат по две първи места. Други 14 висши училища оглавяват по една класация. В 10 професионални направления класациите се оглавяват от висши училища извън столицата, а в 3 професионални направления - от частни висши училища.

В частни висши училища се обучават малко над 11% от студентите

в страната, като делът на студентите в тях е най-голям в професионалните направления "Театрално и филмово изкуство" - над 64%, "Администрация и управление" - 42%, и "Теория на изкуствата" - 41%.

Трите професионални направления с най-много действащи студенти през 2023 г. са "Икономика" с 24 906, "Педагогика" (16 900) и "Медицина" (12 660). Най-малко студенти се обучават в направление "Теория на изкуствата" - 48.

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти е Софийският университет - 19 167, следван от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" с 16 226 и УНСС с 14 358 студенти.

Под 100 студенти се обучават в две висши училища. В Театралния колеж "Любен Гройс" учат 85 студенти, а 94 са обучаващите се в Европейския политехнически университет в Перник.