Ново изследване доказва, че кораловите рифове изчезват много по-бързо, отколкото учените предполагаха. Причината за това е глобалното затопляне. Процесът е обратим само ако емисиите на парникови газове се намалят значително. Анализ на Глобалната мрежа за наблюдение на коралови рифове показва, че повишаването на температурите на океана е убило около 14% от кораловите рифове в света за малко под десетилетие. Количеството корали, загубени между 2008 и 2019 г., е еквивалентно на повече от всички живи корали в Австралия. Докладът, който е и първият по рода си от 2008 г. насам, установява, че затоплянето, прекомерният риболов, развитието на крайбрежието и влошаването на качеството на водата поставят кораловите рифове в много тежка ситуация. "Анализът използва данни от близо два милиона наблюдения от повече от 12 000 места за събиране в 73 държави за период от 40 години - 1978-а до 2019 г. - и представя работата на над 300 учени." Изследването обхваща 10 района с коралови рифове.