От 15 ноември до 14 декември 2023 г. на територията на страната се провежда традиционната акция „Зима“ с три кампании в нея. Акцията се провежда в продължение на повече от 29 години по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР-Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“ и Българския Червен кръст, Агенция „Пътна инфраструктура“ и други институции.

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ - 15-24.11.2023г.,е насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планирани са съвместни с органите на местната власт проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

Контролът ще бъде насочен към:

- спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

- специално внимание ще се обръща на пешеходците, в тъмната част на денонощието /при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населени места.

- по отношение гарантиране безопасността на пешеходците в т.ч. на организираните групи /деца, възрастни, хора със специални потребности/. Организирана група с деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жителка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение, водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства. За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка.

-пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП,както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране на неизползване на обезопасителни колани /системи/каски от пътници отношение ще се взема спрямо тях /Само когато са навършили 16 години/ и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби.

-недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС.

На 19 ноември ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.

III кампания „Безопасно шофиране през зимата“ ще се проведе от 05 до 14 декември 2023г. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взема отношение.

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

Съвети за безопасно пътуване през зимата

Сменете гумите на автомобила - От 15 ноември до 1 март той трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

Винаги в багажника на автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка

Проверете спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване

Поддържайте устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност

Сменете течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да се смени водата с антифриз, замяна на течността за измиване а стъклата с незамръзващ препарат

Подсигурете се с вериги за сняг.

Винаги зареждайте достатъчно гориво и оборудвайте автомобила с буксирно въже

Не подценявайте локвите и аквапланингите

Планирайте маршрута си, информирайте се за ремонти и обходи

При попадане в рискова ситуация сигнализирайте на телефон 112.