Въздухът в Димитровград е бил замърсен със серен диоксид в продължение на три часа днес 10 септември Автоматичната измервателна станция "Раковски" е отчела превишение на алармения праг за газа от 10 часа сутринта със стойности съответно 826 микрограма, 2002 микрограма и 1075 микрограма на кубик въздух, съобщиха от Регионалната екоинспекция в Хасково. Отчетената е най-висока стойност е почти 6 пъти над допустимата. Към 13 часа е отчетено нормализиране на стойностите. Екоинспекцията е направила предписание за намаляване на работните мощности на ТЕЦ "Марица 3" и в момента се извършва проверка на място.