Служебният министър на правосъдието Иван Демерджиев предлага на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев и неговият заместник - Пламена Цветанова заради отказ на държавното обвинение на два пъти да предостави поисканата от правосъдното ведомство информация за случайното разпределение на делата, съобщиха от ресорното министерство. Това предложение е второто в последната половин година, предишното беше на бившия правосъден министър Янаки Стоилов. През юли предложението му бе заради нарушения, с които Гешев е накърнил престижа на съдебната власт. След това искането на Стоилов бе внесено и в Конституционния съд. Тогава мнозинството в съдебния съвет отказа да разгледа искането. Междувременно пред Конституционния съд е висящо делото, с което се иска тълкуване дали правосъдният министър може да иска отстраняването на главния прокурор.Отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор е приоритет №1 за бъдещото коалиционно правителство. По-рано в четвъртък съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов поиска оставката на Гешев, а малко преди това и бъдещият премиер Кирил Петков. В началото на седмица главният прокурор заяви, че щом му искат оставката, значи си върши работата.Предложението на Демерджиев е за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 Закона за съдебната власт. Към държавното обвинение са изпратени две писма - на 20 август 2021 и на 15 септември 2021 година, с които се иска информация относно приетите от съответните административни ръководители вътрешноведомствени актове, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор, както и приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор.Подобни писма са изпратени и към председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативните съдилища, Главния прокурор на Република България, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на Апелативните прокуратури."С действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на т. 8.6 Кодекса за етично поведение на българските магистрати, съгласно които магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата. Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ). Министърът на правосъдието предлага още да се образува дисциплинарно производство и срещу Пламена Цветанова за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като й се наложи съответното на тежестта на нарушенията дисциплинарно наказание", пишат още от министерството на правосъдието.