Министерството на образованието и науката реши кога ще се проведат матурите и изпитите в 4-ти, 7-и и 10-и клас, както и колко дни ваканция ще се полагат на учените през следващата учебна 2020/2021 г. Графиците са качени за обществено осъждане. Първи ще се проведат държавните зрелостни изпити. На 19 май е този по български език и литература, на 21 май за втората задължителна матура по предмет по избор. Те ще бъдат неучени за всички ученици. Държавните зрелостни изпити по желание пък ще се проведат в периода от 26 май до 31 май, предвиждат от министерството. Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за ученици завършили преди и през учебната 2020-2021 година са на 4 юни за втора и трета степен на професионална квалификация и 19 юли за първа степен. Придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит - част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020 - 2021 година ще се явят на 21 януари и на 9 септември. В края на май ще е националното външно оценяване за четвърти клас. На 27 -и е по български език и литература, а на 28-и по математика. Дните ще бъдат учебни за всички ученици. Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за7-и за 10-и клас пък да бъде на 11 юни, а по математика на 14 юни. На следващия ден - 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни. Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари (от понеделник до сряда). Така със събота и неделя учениците ще почиват общо 5 дни. Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари. Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември, а Коледната от 24 декември до 3 януари. От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканция за учениците от 1-и до 11-и клас, а от 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците. Те ще завършат на 14 май 2021 г. На 31 май ще приключи учебната година за децата от 1- и до 3-и клас. За тях обаче се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности – до 7 юни. На 16 юни завършва учебната година за учениците от 4-и до 6-и клас. До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортни училища, както и учениците от 7-и до 11-и клас.