Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане като недопустима жалба на партия „Величие“ против изборните резултати, съобщиха от съда.

Жалбата е подадена против Решение №3482-НС от 14 юни т.г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което са обявени резултатите от изборите за народни представители в Петдесетото Народно събрание.

Според партия "Величие" е налице нарушение на изборното законодателство, довело до ощетяване на формацията чрез неправилно отчитане на изборните резултати със значителен брой гласове. От партията смятат, че е налице очевидно разминаване между протоколите от машините в секциионните избирателни комисии и отчетените гласове от флаш паметта, както и нарушение на правилата за видеозаснемане на процеса на броене на бюлетините и отчитане на резултатите. Иска се да бъде назначен компютърен специалист, който да свали всички публикувани резултати от изборите за НС на 9 юни и се отправя молба ВАС да обяви решението на ЦИК за незаконосъобразно и да се извърши ново преброяване.

Според върховните магистрати жалбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, тъй като според Изборния кодекс споровете относно законността на изборите за народни представители се решават от Конституционния съд.

В случая жалбоподателят оспорва обявените изборни резултати от произведените на 9 юни избори за народни представители на Петдесетото Народно събрание, поради което разглеждането на жалбата от ВАС е недопустимо, предвид наличието на изрично уредени от законодателя специален ред и органи за иницииране и разрешаване на спор относно законността на обявените резултати от изборите за народни представители. По тези съображения върховните магистрати оставят без разглеждане жалбата като недопустима и прекратяват административното дело, става известно още от определението на ВАС. 

Определението на съда е окончателно.