Най-масовите парламентарни избори в света ще започнат в Индия днес, на 19 април. В изборите ще участват около 968 млн. регистрирани гласоподаватели. 

Мандатът на настоящия състав на долната камара на парламента изтича на 16 юни, така че преди тази дата трябва да бъде сформиран нов състав. Членовете на Лок Сабха, Камарата на народа, се избират чрез всеобщи преки избори с тайно гласуване по мажоритарна система.

Първият етап на гласуването за Лок Сабха ще започне в 8:00 ч. и ще приключи в 17:00 ч. в петък. По време на процеса гражданите в 21 щата и територия на Съюза ще изберат 102-ма членове на бъдещия парламент.