Шест централни индийски университета ще открият катедри по йога през предстоящата учебна година, обяви министърът за човешкото развитие Смрити Зубин Ирани. „Техният брой ще нарасне до 20 през годината", обещава тя. Централните университети в Индия са държавните висши учебни заведения и други университети, получили такъв статут от специална правителствена комисия. Общо в страната има близо 50 такива учебни заведения. Според министъра такова решение е взето в съответствие с препоръките на специална работна група, която между другото е предложила създаването на различни курсове - от обикновени курсове с получаване на удостоверение до бакалавърска, магистърска и докторска степен по науката йога."