Хората с множествена склероза (МС) искат да чуят от своите лекари повече за здравословния си начин на живот - подходящ хранителен режим, подходящ спорт или физически упражнения, алтернативни и допълнителни терапии, както и за ефекта върху заболяването от стареенето. Пациентите искат информация за неща, които са извън рамките на симптомите и медикаментите, извън традиционното здравно обслужване, казва д-р Филип Румрил, професор по рехабилитация в университета Кент Стейт, Охайо. Проф. Румрил заедно с колегата си д-р Малахи Бишъп, професор по рефабилитация в университета в Кентъки, Луисвил, представиха междинните резултати от свое проучване на среща на Консорциума на центровете по МС.

Проучването им обхваща 1,274 души от 18 до 87 г. Повечето от анкетираните са били от европеидната раса, женени, с годишен семеен доход от $100 хил. и със здравни застраховки. 2/3 от участвалите в проучването имали пристъпно-ремитентно (пристъпи и светли периоди) заболяване, което е началната форма на МС. Над 88% от запитаните отговорили, че са получили необходимите грижи от невролог, а 75% казали, че при всяко посещение при лекуващия ги лекар прекарвали по около 30 минути. За 70% от анкетираните, въпреки че имат висок доход и са здравноосигурени, разходите по лечението са сериозен проблем.

Все пак удовлетвореността на всички от медицинските грижи е много висока. Повечето от запитаните високо са оценили комуникацията си с лекуващите лекари - те разяснявали изчерпателно резултатите от изследванията, давали подробна информация за ефекта от лекарствата и за страничните им действия. Резултатите от проучването обаче показват, че минимален брой пациенти са имали схематичен разговор с лекаря си за сексуалната си функция (едва 20%), за допълнителни или алтернативни форми на лечение или лекарства (около 40%). Малцина са лекарите, които са говорили с пациентите си как се справят семействата им, как самите болни се справят с работата си или с взаимоотношенията с членовете на семейството и колегите (около 30%). Пациентите настояват за повече информация за възможностите за рехабилитация, защото са убедени, че е необходимо и те самите да участват в процеса на лечение и да помогнат за отдалечаване на усложненията.