Българската агенция по безопасност на храните обяви огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в село Дончево, община Добрич.

В животновъдният обект се оглеждат около 180 000 кокошки. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Добрич - Дончево, Опанец и Богдан, както и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат Добрич, Драганово, Ново Ботево, Долина, Ведрина, Одринци, Бранище, Стефаново, Плачидол, Малка Смолница и Златия.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.