В опит да облекчи имиграционния процес в САЩ, администрацията на президента Джо Байдън въвежда нови правила за търсещите убежище в страната. Промените предвиждат служителите на имиграционните служби (USCIS) да преглеждат и одобряват молбите за получаване на убежище. Досега това се извършваше единствено с постановление от имиграционен съдия. Нововъведенията целят значително да бъде съкратен срокът от момента на пресичане на границата до получаване на разпоредба дали имигрантът може да остане в САЩ или трябва да бъде депортиран. В момента имиграционните съдилища буксуват и не могат да се справят с непрестанно прииждащите молби за убежище. Делата, гледащи се със закъснение, са над 1,2 млн., което прехвърлено във време означава, че почти всеки подаден иск се гледа с близо двугодишно закъснение. Съгласно новите правила имиграционните служители ще имат право да се произнасят със статута на първоинстанционен съд. В случай, че те не одобрят молба за убежище, имигрантът може да обжалва това решение пред компетентния съд, който е длъжен да отсъди в 90-дневен срок дали трябва да се пристъпи към депортация.

Предложението се обмисля от средата на миналата година. Все още не е ясно колко имигранти ще могат да се възползват от промените, защото голяма част от служителите трябва да бъдат обучени. Новото правило не важи за деца, преминали границата без придружител, защото те подлежат на специална закрила съгласно американските имиграционни закони. BG VOICE напомня за разликата между търсещ убежище и бежанец. Бежанецът е с вече одобрена молба за закрила и статут въз основа на призната опасност от преследване.