За пръв път от 150 години България и РС Македония имат шанс да бъдат в едно геополитическо пространство.Големият геополитически интерес на София е да бъдем в едно пространство с македонското общество, което ни е най-близкото.Това заяви Тома Биков, депутат от ГЕРБ в 47 НС.

След Френското предложение

РС Македония в момента е в процес на преминаване от една цивилизационна зона в друга, от едно геополитическо пространство в друго. Този тип процеси винаги са свързани с различни кризи, включително с криза на идентичността, заяви Биков.Той посочи, че преместването от едно геополитическо пространство в друго натрупва нови пластове на идентичност. Биков припомни, че при нас този процес протече от 1989 г. до 1997-1998 г., когато се избистряше новият пласт на съвременната българска идентичност. Все още помня 1989-1990 г., по какъв начин мислехме, каква беше представата ни за западния свят, каза депутатът от вече разпуснатото 47 НС.Според него РСМ, която има особена и нова идентичност, по-нова от българската и в този смисъл по-лесно променлива, преживява всички кризи от преместването в едно геополитическо пространство, което е вече несъществуващото пространството на бивша Югославия към европейското и западното пространство. Там, където сме и ние.Трябва да отчитаме много ясно, че България и РСМ за пръв път от 150 години попадат в една и съща геополитическа зона. Това не се е случвало, откакто сме се разделили с излизането на България от Османската империя и оставането на Вардарска Македония в нейните предели, и след това преминаването и през Сърбия и Югославия. Сега имаме възможност да се срещнем след толкова дълго време, подчерта Тома Биков.

Антибългарската теза

В новата геополитическа реалност, в която РСМ ще започне да живее, хората, представляващи официалната позиция, ще се превърнат в маргинали.Става дума за така наречената антибългарска теза. Тя все повече ще започне да се превръща в антиевропейска. Това ще бъде видяно много ясно в ЕС, заяви Биков.Изповядващите антибългарската теза искат да държат РСМ в постюгославското пространство, където цари корупция, мафиотизация и възможности за правене на всякакъв церен бизнес.Неслучайно това пространство е в положението, в което се намира. То е изостанало, то е като кръпка на ЕС. Не казвам, че ние се най-развитата държава, но България се отличава много от това, което се случва там. Ние, като общество, трябва да приемем отговорността и ангажимента да въведем нашите приятели от РСМ в новата им геополитическа позиция. И трябва да го направим, така че антибългарската теза наистина да стане маргинална. Така както се случи в България с официалната комунистическа теза. В момента официалната теза, която беше валидна до 1989 г., е маргинална. Тя не е официална. Същото трябва да се случи и в РСМ. Това се нуждае от време, нуждае се от усилия от наша страна подчерта Тома Биков.Нашият голям интерес е да бъдем в обща геополитическа зона с македонското общество, което е най-близко до нас, заяви той.