В изявлението на Световната банка се посочва, че една трета от световното население в момента живее в „бедност и недохранване“. В изявлението се подчертава, че 2,6 милиарда души готвят в кухни, които не са чисти, нямат основни условия за готвене и не са здравословни, което е най-основната част от живота. Според СБ това са общества, които не могат да достигнат достатъчно икономическо ниво, готвят в нехигиенични условия, без модерни кухненски прибори, с ефективни и опасни методи. В тази ситуация, наречена „бедност при готвене“, една трета от световното население готви и се храни в мръсна среда с недостатъчни основни материали и липса на прости чисти кухненски прибори. Отбелязвайки, че готварската дейност, която има културно и социално значение в живота, се извършва при много трудни условия в някои развиващи се страни, Световната банка създаде „Фонд за чисто готвене“ през 2019 г. Програмата цели да помогне на бедните общности да постигнат чисти условия за готвене. Фондът предоставя финансова и техническа подкрепа на частния сектор чрез финансиране на безвъзмездни средства за насърчаване на готварски услуги. Световната банка подчерта, че ако не се даде приоритет на необходимите проучвания, 2,4 милиарда души ще живеят в бедност при готвене през 2030 г. и ще бъдат хранени в нечисти условия без най-простите изисквания за кухнята.