Съветът на ЕС прие решение за изпълнение, с което даде положителна оценка на "Плана за Украйна“. В него се излагат намеренията на украинското правителство относно възстановяването, реконструкцията и модернизацията на страната, както и реформите, които тя планира да предприеме в рамките на процеса на присъединяване към ЕС през следващите 4 години, съобщи „Укринформ“.

"Съветът счете по-специално, че благодарение на този план Украйна изпълнява предварителното условие за подкрепа по Механизма за Украйна (до 50 млрд. евро) и че сега могат да започнат да постъпват редовни плащания", заявиха от органа на ЕС.

"Направена е важна стъпка за предоставяне на така необходимата, редовна и предвидима финансова подкрепа за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна през следващите четири 4. ЕС още веднъж потвърди ангажимента си към стабилността и растежа на Украйна", заяви Винсент ван Петегем, белгийски министър на финансите и председател на Съвета.

Плащанията за Украйна ще бъдат направени от ЕС при условие, че бъдат осъществени договорените реформи и инвестиции, посочени в приложението към решението за изпълнение на Съвета. Предвидените реформи и инвестиции имат значителен потенциал за засилване на растежа, поддържане на макроикономическата стабилност, подобряване на фискалното положение и подпомагане на по-нататъшната интеграция на Украйна в ЕС.

Финансовата подкрепа в рамките на "Плана за Украйна" ще се предоставя при предварителното условие, че Украйна продължава да поддържа и спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и върховенство на закона, и да гарантира зачитането на правата на човека. Финансирането зависи също така от укрепването на върховенството на закона, отстояването на независимостта на съдебната власт, засилването на реформата в публичната администрация и борбата с корупцията - по-специално корупцията по високите етажи на властта - и прането на пари.

Инструментът за Украйна, който влезе в сила на 1 март 2024 г., предвижда финансиране в размер до 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна за периода 2024-2027 г. От тази сума до 32 млрд. евро от Инструмента за Украйна са индикативно заделени за подкрепа на реформите и инвестициите, заложени в "Плана за Украйна", като изплащането на средствата ще зависи от изпълнението на определените показатели.