Без наше знание няма как да консумираме насекоми. В това е категоричен д-р Иван Генчев, директор на Дирекция "Контрол на фуражните и страничните животински продукти" в БАБХ. По негови думи европейското законодателство ясно посочва какво трябва да се упоменава на етикета и как трябва да се обозначават насекомите.

"Има стриктен европейски регламент, който контролира това. Насекомите, които наскоро бяха разрешени за влагане в храни, задължително трябва да се изписват на български и на латински език на етикета, дори да се съдържат в минимално количество", каза д-р Генчев в ефира на БНТ.

"Без знанието на потребителя и неговия информиран избор, той не може да закупи храна, в която са вложени насекоми, а той не желае да ги консумира. Всеки избор за консумация на храна, в която са вложени насекоми, е избор на потребителя. И ако реши да пробва, може да го направи, без да се притеснява за здравето си – те ще са безопасни. Не е вярно, че вложено брашно от насекоми под 5% няма да е обявено, тъй като брашното от насекоми е алерген и то трябва да е упоменато на етикета. Задължително се изписва вида на насекомото, латинското наименование, в скоби се изписва на български. И то трябва да е с цвят или шрифт, различен от останалите, така че потребителят да го види", посочи още д-р Генчев. За момента одобрени за консумация са видовете: брашнен червей, ларвата на брашнения бръмбар, домашен щурец, прелетен скакалец и малък брашнен бръмбар.

Разрешена е консумацията им под формата на брашно, замразени или изсушени.

"Всеки един вид насекомо се одобрява индивидуално и впоследствие се вписва в европейски регистър. За всяка храна, за която е определено, че може да се влага, е определено и нивото на продукт от насекоми, който може да се влага под формата на грам на 100 грама. Всеки производител е задължен за де съобрази с това изискване и не виждам какво би притеснило потребителите, тъй като процеса е контролиран от самото начало", изтъкна още той. "Към момента на българския пазар не се предлагат подобни продукти, но се очаква те да навлязат в най-скоро време, тъй като има световен глад за протеини и много хора са отворени към нетрадиционните хранителни продукти", коментира още д-р Генчев.