Европейският пазар на електроенергия няма нужда от коренно преустройство, но политическите лидери ще трябва да предвидят повече мерки в подкрепа на прехода към енергия с по-малко съдържание на въглерод и за защита на потребителите от високите цени. Това заяви европейската Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия - АСРЕ, цитирана от Ройтерс. Европейските цени на енергията достигнаха върхове тази година след нахлуването в Украйна на войските на Русия - най-големият доставчик на газ в Европа. Тази инвазия беше извършена след неколкомесечно покачване на цените на газа, предизвикано от силното търсене след икономическото възстановяване от пандемията от коронавирус и засилващите се безпокойства за руските доставки. В отговор миналата година Европейската комисия поиска АСРЕ да направи оценка на функционирането на европейския пазар на електричество.

АСРЕ е на мнение, че сегашната организация на пазара на едро на електричество гарантира ефикасно електроснабдяване при относително нормални пазарни условия, отговори агенцията в публикуван днес доклад. Според нея сегашното състояние на пазара трябва да бъде запазено. Регулаторите смятат, че вместо да подхранват енергийната криза, сегашните пазарни правила са допринесли за смекчаване на ефекта - например, позволявайки на Белгия и на Франция да внасят повече електричество, за да се избегне недостиг при евентуални аварии в атомните централи. АСРЕ заявява, че в по-дългосрочен план ще бъдат необходими подобрения, за да може системата да подкрепя разработката на възобновяемите енергии, необходими, за да може ЕС да постигне целта си за нулеви емисии до 2050 г.