Преди 30 години лятото в България е горещо. Не само в климатичния, но и в политическия смисъл. През 1989 г. се разиграват драматични събития, останали в историята като Голямата екскурзия. Така е известен процесът на масово изселване на български граждани от турското малцинство в страната. Засегнатите са стотици хиляди души, които са принудени набързо да изоставят домовете си и да потърсят убежище в съседна Турция. Причина за това събитие става изявление, направено от председателя на Държавния съвет Тодор Живков в края на май същата година. По това време Тодор Живков е фактически държавен глава в условията на тоталитарното управление на комунистическа България. Основното послание и призив на изявлението е Турция да отвори границата си за желаещите да се изселят български граждани, на които ще се даде тази възможност. Излъчено е по държавните БНР и БНТ. Малко след това Турция действително отваря границите си. В края на лятото обаче ги

затваря заради огромния поток от хора
мащабна миграционна вълна
прибирането на реколтата в обезлюдените райони