В резултат на тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ за ноември, "Булгаргаз" ЕАД осигури всички необходимите количества за клиентите си, съобщиха от обществения доставчик. На първия етап от търга се извърши предварителен подбор на заявилите интерес 13 фирми, като 10 отговаряха на условията и бяха поканени да предоставят обвързващи оферти. До крайния срок, указан в процедурата, бяха получени оферти от 8 фирми от Европа, Азия и САЩ, посочиха от "Булгаргаз". Класирането се извърши в съответствие с приетата методика за оценяване на офертите. При спазване на условията на тръжната процедура бяха избрани два доставчика на втечнен природен газ с осигурени слотове за регазификация и съхранение на терминала в Ревитуса - "Митилинеос" (Mytilineos S.A.) и "ДЕПА къмършъл" (DEPA Commercial S.A.), уточняват от българското газово дружество.

В рамките на проведената процедура бяха постигнати изключително конкурентни цени, които ще намерят отражение в предложената от Булгаргаз цена на природния газ за ноември, изтъкват от "Булгаргаз". По време на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване на цена за октомври, проведено на 28 септември, изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева каза тогава, дружеството няма притеснение, че няма да бъде осигурено необходимото количество природен газ за ноември. Целта е да бъде на конкурентна цена. Тя добави, че индикациите са, че ще се покрият изискванията с обвързващи оферти от заинтересовани компании. Такъв ще бъде подходът и за доставка на газ за декември, както и за доставките през 2023 г. На 20 септември пък на брифинг в сградата на Министерството на енергетиката, Деница Златева обяви, че "Булгаргаз" ще обяви тогава търгове за доставка на втечнен природен газ. Тя увери, че търговете ще се проведат в открита, прозрачна и равнопоставена процедура. Целта е максимално широк кръг компании да участват и да предложат в конкурентна среда своите ценови оферти, за да се постигнат най-добрите ценови равнища.